منو رستوران هیلدا

پیتزا آمریکایی

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲ سانتی متری دو نفره، ۵۰ گرم گوشت گوساله رست بیف، ۸۰ گرم سینه مرغ تکه ای، ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، ۲۰۰ گرم هات داگ ۷۰% گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ۴ عدد سس

235 تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲ سانتی متری دو نفره، ۱۵۰ گرم مغز ران ریش ریش شده گوساله، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، همراه با ۴ عدد سس کچاپ

230 تومان

پیتزا چیکن باربکیو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲ سانتی متری دو نفره، ۱۵۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده تکه ای، سس باربیکیو، قارچ، فلفل دلمه رنگی، زیتون، گوجه، پنیر موزارلا، ریحان، همراه با ۴ عدد سس کچاپ

205 تومان

پیتزا کاپری آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲ سانتی متری دو نفره، ۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، ۲۰۰ گرم کالباس پپرونی تند ۷۰% گوشت، ۲۰۰ گرم هات داگ ۷۰% گوشت، قارچ، زیتون، پنیر موزارلا، ریحان، همراه با ۴ عدد سس کچاپ

205 تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲ سانتی متری دو نفره، ۲۰۰ گرم کالباس پپرونی تند ۷۰% گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص، همراه با ۴ عدد سس کچاپ

200 تومان

پیتزا وجی تری آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲ سانتی متری دو نفره، کلم بروکلی، کدو خورشتی، زیتون، گوجه، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، همراه با ۴ عدد سس کچاپ

165 تومان